اخبار و اطلاعیه های سازمانجهت کسب اطلاعات بیشتر  کلیک نمایید.

041-33333600

Http://telegram.me/metropoltabrizجهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 04133297646 تماس حاصل فرمایید.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  33333600  تماس حاصل فرمایید.
 تمدید شد
- مشاوره و ثبت نام رایگان
- تقسیط شهریه  و اعطای تسهیلات در طول تحصیل
041-33333600

http://telegram.me/imiazarجهت کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم ریحانی تماس حاصل فرمایید.
041-33379954   داخلی 1
http://telegram.me/imiazar