اخبار و اطلاعیه های سازمان

عناوین و تاریخ و محل برگزاری رویداد های ورزشی تفریحی درترم جاری

اساتید،کارکنان و دانشجویان علاقمند به ثبت نام درهر رویدادبه مسئول ثبت نام هررویداد مراجعه فرمایید..


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33379955 داخلی 1 تماس حاصل فرمایید.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33379954 داخلی 1 تماس خاصل فرمایید.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33333600 تماس حاصل فرمایید.

http://telegram.me/imiazar
جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید.
041-33333600