امروز :

دفتر کارنو

کافه کارآفرینی

استقرار

پذیرش ایده

هسته های پذیرش

Card image cap
profile-image
01
03

02

توضیحات :wwee


اهداف: ewwe

Card image cap
profile-image
سثقف1
طبفلاقذقسف1

سثظ5قیف1

توضیحات :فققفبیقفبقفقفقفقف


اهداف: قفیقفقفقففقفقفقفقفقففقفقفقفق

Card image cap
profile-image
sazer4
a34

aws3e4

توضیحات :a3w4


اهداف: aq4