امروز :
دوره ها
MBA POST MBA
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI) معادل کارشناسی ارشد 80 1 ترم نیم سال تکمیل فرم ثبت نام
Post MBA- علم داده در كسب و كار معادل کارشناسی ارشد 80 1 ترم نیم سال تکمیل فرم ثبت نام
عنوان نوع دوره ساعت آموزشی طول دوره به ترم طول دوره سال تعداد واحد درسی تکمیل فرم
Post MBA - مسئولیت اجتماعی شرکت معادل کارشناسی ارشد 80 1 ترم نیم سال -- تکمیل فرم ثبت نام
ویژگی دوره ها
مستندات و فرم ها