امروز :

دفتر کارنو

کافه کارآفرینی

استقرار

پذیرش ایده

هسته های پذیرش

مرکز نوآوری

<p>این مرکز درسال 1397 طبق مجوز شماره 34930 معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی با موضوع کسب وکار ایجادگردید ودرطول ای مدت تفاهم نامه هایی با صنایع وشرکتها داشته است وچندین رویداد استارتابی در حوزه کسب وکار برگزارکرده است ودرحال حاضرهم مقدمات اخذ مجوز برای ایجاد مرکز شتابدهنده در سازمان مدیریت صنعتی هستیم</p>