امروز :
سمینارها و کنفرانس ها

برنامه های مرکز سمینارها

1 2 3 4
ردیف عنوان تاریخ توضیحات ثبت نام در سمینار
1 راهکارهای مقابله با هک شدن 1400/06/01 انلاین ثبت نام
2 مدیریت مشارکتی و تکنیک های حل مساله 1400/04/30 انلاین ثبت نام
3 ارتقا مدیران سازمانها 1400/05/30 آنلاین ثبت نام
4 تربیت فرزند ومشکلات زمان حال 1400/06/15 آنلاین ثبت نام