امروز :

کارگاه تشریح مدل تعالی سازمانی

2022/09/03

متن خبر

 

کارگاه تشریح مدل تعالی سازمانی (ETW)
 
سرفصل کارگاهی آموزشی : 
 
تاریخچه ، مزایا وکاربردها
آشنایی با جایزه ملی تعالی 
تشریح مفاهیم بنیادین 
تشریح ساختار کلی معیارها 
تشریح نکات راهنما 
تشریح منطق ارزیابی شامل عناصر و ویژگی ها
انجام کارهای گروهی وعملی 
 
 مدت دوره ۱۶ ساعت ( پیش نیاز دوره تربیت ارزیاب )
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 04133379955 داخلی 305 تماس حاصل فرمایید