امروز :

شروع ثبت نام

2022/09/10

متن خبر

 

📈 شروع دوره حضوری  : 
آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

 

هدف دوره ، آموزش علمی و عملی نحوه تجزیه و تحلیل و سرمایه گذاری در بازارهای مالی است، به نحوی که با تلفیق علم و دانش و هنر سرمایه گذاری راه را برای موفقیت و کسب سود در این وادی برای دانشپذیران محترم مهیا سازد.
🔺جزئیات بیشتر در تصویر بالا

📜 با ارائه گواهینامه معتبر

 

       🚫ظرفیت محدود 🚫

 

☎️ +984133379955
داخلی 305