امروز :

کارگاه آموزشی

2022/09/03

متن خبر

کارگاه آموزشی  : تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد  BABOK 

مدت دوره : یک روز

شهریه دوره : 
پرسنل شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی با ارائه معرفی نامه می توانند  بصورت رایگان ثبت نام نمایند 
شهریه برای نفرات آزاد : 7500000 ریال 

با ارائه گواهینامه معتبر از سازمان مدیریت صنعتی 

جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 04133379955 داخلی 301 تماس حاصل فرمایید .