امروز :
دوره ها
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت
دوره ایتالیایی و اسپانیایی 36 تیرماه 5500000 حضوری / آنلاین در حال ثبت نام
کنترل پروژه با نرم افزار Primavera 30 26 خرداد 8800000 آنلاین در حال ثبت نام
مدیریت بازاریابی حرفه ای 288 تیر ماه 35000000 حضوری در حال ثبت نام
کاربرد excel در بازار کار 30 1 خرداد 5000000 آنلاین در حال اجرا
توانمندسازی مدیران 18 تیرماه 5500000 حضوری در حال ثبت نام