امروز :

نشست تخصصی صنعت ساختمان

دوره اصول و فنون مذاکره - با حمایت شرکت شهرک های صنعتی

دوره رباتیک - ترم دو

نشست تخصصی صنعت ساختمان

عکس دوره

سمینار صنعت ساختمان