امروز :
دوره ها
یوس (YOS) زبان ترکی آزمون تومر
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره زبان ترکی استانبولی (تومر) 3 ترم - هر ترم 18 جلسه شهریور - مهر 1401 25000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
ویژگی دوره ها
مستندات و فرم ها