امروز :
profile card
صمد رضاپوری
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی
: 04133333600 داخلی 207 --- 09143114560
:

سخن رئیس مرکز: مشکل فعلی جامعه ما نبود کار و بیکاری نیست، بلکه مشکل اصلی نبود نیروی انسانی ماهر و کار بلد است و انسان ماهر بی‌کار نمی‌ماند؛ لذا دانشگاه علمی کاربردی در راستای تربیت نیروی کار ماهر و کارآفرین بسیار موفق عمل می‌کند.