امروز :

درباره خانه مدیران


سازمان مدیریت صنعتی، همواره در جستجوی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و روش‌های نوین و موثری است که می‌تواند به توسعه ظرفیت مدیریت کشور کمک نماید. تاسیس خانه مدیران نیز از جمله این فعالیت‌هاست که در بهمن ماه 1375 صورت پذیرفته است. قريب به دو دهه ، برنامه‌ریزان خانه مدیران با این ایده که زیر سیستم‌های تشکیل‌دهنده یک سیستم به نام "مدیریت"، فارغ از اندازه، نوع، گرایش و تخصص کاری خود، موضوعات بسیاری برای تبادل و به اشتراک گذاشتن دارند، نقشی تسهیل‌گر را در برقراری ارتباط بین این زیرسیستم‌ها، ایفا نموده است. کارنامه 20سال گذشته، پس از تاسیس خانه مدیران در سازمان مدیریت صنعتی نشان دهنده طیف وسیعی از برنامه‌های مختلف است. سخنرانی مدیران ارشد ایرانی حاضر در بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی و ارایه یافته‌ها و تجارب بومی مدیران داخل کشور و انتقال آنان به اعضاء (در قالبی هماهنگ و سیستماتیک)، ارتقاء سطح دانش علمی و عملی اعضاء، تسهیل در امر ارتباط صنایع با یکدیگر از دستاوردهای اصلی این نهاد می‌باشد.

عضویت در خانه مدیران


شرح مبلغ (ریال) عضويت بي نام (شركتي)

7,000,000 اعضاء جدید 5,000,000

تمدید حق عضویت سالانه 4,000,000

دانش آموختگان سازمان 4,000,000

دانشجویان سازمان

3,500,000 اساتيد دانشگاه

4.000.000 ثبت نام گروهي مديران، شركت‌ها،سازمان‌ها،موسسات و دانشگاه ها (براساس تفاهم نامه في مابين)

علاقه مندان می توانند حق عضویت سالانه را به شماره کارت 1581-4389-3376-6104 نزد بانک ملت به نام سازمان مدیریت صنعتی تام آذربایجان واریز نموده و فیش پرداختی را به شماره 09143100365 از طریق واتساپ ارسال نمایند.

عضويت بي نام (شركتي)


عضویت در خانه مدیران سازمان مديريت صنعتي به صورت سالانه انجام می‌پذیرد. شرح مبلغ (ریال) عضويت بي نام (شركتي)​ 10,000,000 حق عضویت سالانه 7,000,000 تمدید حق عضویت سالانه 5,500,000 دانش آموختگان سازمان 5,500,000 دانشجویان سازمان 5,000,000 معاونين، مديران و كارشناسان ايدرو 6,000,000 اساتيد دانشگاه 6,000,000 بازنشستگان صندوق آينده ساز 5,000,000 ثبت نام گروهي مديران، شركت‌ها،سازمان‌ها،موسسات و دانشگاه ها ​ (براساس تفاهم نامه في مابين​) عضويت از طريق شركت مشمول 9% ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.

حق عضویت


حق عضویت سالانه: عضویت در خانه مدیران سازمان مديريت صنعتي به صورت سالانه انجام می‌پذیرد. شرح مبلغ (ریال) عضويت بي نام (شركتي) 7,000,000 اعضاء جدید 5,000,000 تمدید حق عضویت سالانه 4,000,000 دانش آموختگان سازمان 4,000,000 دانشجویان سازمان 3,500,000 اساتيد دانشگاه 4.000.000 ثبت نام گروهي مديران، شركت‌ها،سازمان‌ها،موسسات و دانشگاه ها (براساس تفاهم نامه في مابين) علاقه مندان می توانند حق عضویت سالانه را به شماره کارت 1581-4389-3376-6104 نزد بانک ملت به نام سازمان مدیریت صنعتی تام آذربایجان واریز نموده و فیش پرداختی را به شماره 09143100365 از طریق واتساپ ارسال نمایند.