امروز :
دوره ها
دوره های بازاریابی و فروش دوره های مالی ، حسابداری ،عمومی دوره های عمومی کامپیوتر دوره های تخصصی شبکه کارگاه های عملی نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی بزرگسالان زبان ویژه کودکان زبان ترکی استانبولی زبان آلمانی زبان کره ای اموزش و توسعه مدیران هنر و معماری کارگاه های کودکان و والدین زبان های برنامه نویسی دوره های تجارت و بازرگانی دوره های گردشگری دوره های مدیریت / کیفیت / تولید دوره های سرمایه گذاری دوره های MBA , Mini MBA دوره های تربیت کارآفرینی دوره های فن بیان دوره های مربیگری دوره های منابع انسانی
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
راهنمایان بوم گردشگری داخلی 439 ساعت در شرف اجرا 33750000 ریال مجازی در حال ثبت نام پیش ثبت نام
راهنمایان بوم گردشگری بین المللی 536 ساعت در شرف اجرا 41250000 ریال مجازی در حال ثبت نام پیش ثبت نام
راهنمای فرهنگی داخلی (تورلیدری) 389 ساعت در شرف اجرا 32500000 ریال مجازی در حال برگزاری پیش ثبت نام
راهنمای فرهنگی بین المللی (تورلیدری) 486 ساعت در شرف اجرا 40625000ریال مجازی در حال برگزاری پیش ثبت نام
مدیریت فنی 321 ساعت در شرف اجرا 27500000 ریال مجازی در حال ثبت نام پیش ثبت نام
مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری 184 ساعت در شرف اجرا 27500000 ریال مجازی در حال ثبت نام پیش ثبت نام