امروز :
دوره ها
دوره های بازاریابی و فروش دوره های مالی ، حسابداری ،عمومی دوره های عمومی کامپیوتر دوره های تخصصی شبکه کارگاه های عملی نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی بزرگسالان زبان ویژه کودکان زبان ترکی استانبولی زبان آلمانی زبان کره ای اموزش و توسعه مدیران هنر و معماری کارگاه های کودکان و والدین زبان های برنامه نویسی دوره های تجارت و بازرگانی دوره های گردشگری دوره های مدیریت / کیفیت / تولید دوره های سرمایه گذاری دوره های MBA , Mini MBA دوره های تربیت کارآفرینی دوره های فن بیان دوره های مربیگری دوره های منابع انسانی
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 35 در شرف اجرا 17000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
مدیریت رفتار سازمانی 12 در شرف اجرا 10000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
اصول سرپرستی 24 ساعت در شرف اجرا 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
طبقه بندی مشاغل 8 در شرف اجرا 9000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
قانون کارو تامین اجتماعی 24 ساعت در شرف اجرا حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عارضه یابی تحول سازمانی 12 ساعت در شرف اجرا 10000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
اصول انبارداری و مدیریت انبارها 12 ساعت در شرف اجرا 12000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام