امروز :
دوره ها
دوره های بازاریابی و فروش دوره های مالی ، حسابداری ،عمومی دوره های عمومی کامپیوتر دوره های تخصصی شبکه کارگاه های عملی نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی بزرگسالان زبان ویژه کودکان زبان ترکی استانبولی زبان آلمانی زبان کره ای اموزش و توسعه مدیران هنر و معماری کارگاه های کودکان و والدین زبان های برنامه نویسی دوره های تجارت و بازرگانی دوره های گردشگری دوره های مدیریت / کیفیت / تولید دوره های سرمایه گذاری دوره های MBA , Mini MBA دوره های تربیت کارآفرینی دوره های فن بیان دوره های مربیگری دوره های منابع انسانی
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
تکلا 44 ساعت در شرف اجرا 20000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
3D-MAX 30ساعت در شرف اجرا 20000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
3D-MAX 30ساعت در شرف اجرا 20000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
Autocad 16 ساعت در شرف اجرا 15000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
کاربرد اکسل در کنترل پروژه 18 ساعت در شرف اجرا 20000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
کنترل پروژه با نرم افزار MS-Project 24 در شرف اجرا 18000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
کنترل پروژه با نرم افزار Primavera 24 در شرف اجرا 18000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام