امروز :
دوره ها
دوره های بازاریابی و فروش دوره های مالی ، حسابداری ،عمومی دوره های عمومی کامپیوتر دوره های تخصصی شبکه کارگاه های عملی نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی بزرگسالان زبان ویژه کودکان زبان ترکی استانبولی زبان آلمانی زبان کره ای اموزش و توسعه مدیران هنر و معماری کارگاه های کودکان و والدین زبان های برنامه نویسی دوره های تجارت و بازرگانی دوره های گردشگری دوره های مدیریت / کیفیت / تولید دوره های سرمایه گذاری دوره های MBA , Mini MBA دوره های تربیت کارآفرینی دوره های فن بیان دوره های مربیگری دوره های منابع انسانی
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
GA201 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GA202 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GA101 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GA203 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB101 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GA102 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB102 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB103 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB201 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB202 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB203 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
GB204 30 ساعت در شرف اجرا 4000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام