امروز :
دوره ها
دوره های بازاریابی و فروش دوره های مالی و حسابداری دوره های عمومی کامپیوتر دوره های تخصصی شبکه کارگاه های عملی نرم افزار های تخصصی زبان عمومی انگلیسی زبان تخصصی انگلیسی آمادگی آزمون های بین المللی زبان ویژه کودکان زبان ترکی استانبولی زبان آلمانی زبان کره ای زبان چینی زبان روسی زبان ایتالیایی زبان اسپانیایی زبان فر انسه
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
(A1.1) GA101 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A1.1) GA102 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A1.2) GA103 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A1.2) GA104 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A2.1) GA201 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A2.1) GA202 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A2.2) GA203 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(A2.2) GA204 30 ساعت مهرماه 3300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B1.1) GB101 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B1.1) GB102 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B1.2) GB103 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B1.2) GB104 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B2.1) GB201 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B2.1) GB202 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B2.2) GB203 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام
(B2.2) GB204 30 ساعت مهرماه 4300000 ریال حضوری / آنلاین در حال ثبت نام پیش ثبت نام