امروز :
رویداد شتاب (استارت آپی) بیستارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

گزارش فرایند برگزاری رویداد شتاب بیستارت این رویداد بر اساس ماموریت سازمان مدیریت صنعتی و در راستای خوشه ی مرکز آموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی قرار بود در اسفند ماه سال 98 برگزار شود که با توجه به شیوع ویروس کرونا به سال 99 انتقال یافت. در سال 99 با توجه به اینکه بنا بود این رویداد به شکل حضوری برگزار شود لذا 5 ماه منتظر ماندیم تا شرایط مساعد شود ولی با توجه به مساعد نبودن شرایط جهت برگزاری حضوری رویداد بنا شد که این رویداد به دوصورت حضوری و مجازی در 12 آبان سال 1399 برگزار شود . لذا پوستر رویداد در شهریور ماه 99 نهایی و تبلیغات از طریق فضای مجازی آغاز شد و تا 25 مهر ماه 57 ایده در دبیرخانه رویداد ثبت گردید و از 25 مهر ماه تا 10 آبان ماه طی دوبار غربالگری توسط کارشناسان 10 ایده جهت داوری انتخاب شدند که در روز 12 آبان مرحله نهایی رویداد برگزار گردیده صاحبان ایده ها از ایده های خود در مقابل داوران رویداد دفاع نموده و در نهایت سه ایده به عنوان ایده برتر شناسایی شدند. معرفی صاحبان سه ایده برتر رتبه اول: آقای احد عیوضی ( عنوان ایده: پارکبان مجازی) رتبه دوم: علیرضا محمود اوغلی (عنوان ایده: آموزش شبکه های اجتماعی کودکان) رتبه سوم: عرفان شفوی (عنوان ایده: نرم افزار محله)