در این دوره و در سه سطح 1- مقدماتی ( (Basic، 2- متوسطه  (Intermediate)  و 3-  پیشرفته  (Advanced) زبان آموزان بصورت کاربردی با حدود ده هزار (10000)  لغات و اصطلاحات کاربردی مورد نیاز جهت برقراری ارتباط موثر در فضاهای عمومی و آکادمیک آشنا شده و نحوه استفاده از آن ها را فرا می گیرند. روش تدریس در این دوره ها به گونه ایست که زبان آموزان قادر خواهند بود در انتهای دوره با داشتن مخزن بزرگی از لغت براحتی آنها را در خاطر خود داشته و بتوانند در عمل آنان را بکار ببرند.
 

عنوان دوره تعداد ترم

دوره های آموزش لغات واصطلاحات کاربردی

 (Applied Vocabulary Course)


3 ترم

(120 ساعت)