ساختمان مرکزی: تبریز، کوی ولیعصر، انتهای خیابان شهریارشمالی، 20 متری صفا، ساختمان آموزشی نور، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی،  کدپستی 5157835733
تلفن :  33308155-33301581 (041)
نما بر :  33316375 -33325276 (041)

ساختمان شماره 2 : تبریز، چهارراه آبرسان ، جنب هتل تبریز، کوی پناهی، نبش کوچه فروردین ،پلاک 2، دفترآموزشهای تخصصی سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی، کدپستی 5165693144
تلفن :  59-33379954 (041)
تلفکس :  33379959 (041)
  
    
   info{at}imiazar.ir   


  :   سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی   :  imi.azar
  https://telegram.me/imiazar