سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان همواره این آمادگی را دارد که بنا به درخواست موسسات و سازمان ها ، دوره های مختلف عمومی و تخصصی را به صورت اختصاصی و یا بر اساس نیاز خاص آموزشی موسسات ، برنامه های آموزشی ویژه طراحی و اجرا نماید. این قبلی برنامه ها می تواند بنا به درخواست کارفرما ، در محل کلاس های مرکز آموزش سازمان و یا در محل مورد نظر کارفرما در هر نقطه از کشور اجرا شود. برای دریافت فرم نیازسنجی آموزشی سازمان ها بروی لینک زیر کلیک نمایید.

دریافت فرم نیازسنجی سازمان ها