مرکز تخصصی آموزش های الکترونیکی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان در بخش آموزش دوره های کوتاه مدت رشته های متنوعی جهت ارائه به متقاضیان تدوین نموده است برای دریافت لیست عناوین دوره های کوتاه مدت مرکز آموزش های الکترونیکی بروی لینک زیر کلیک نمایید.
 

دریافت لیست عناوین دوره های کوتاه مدت