شرکت کننده گرامی، خواهشمند است مطالب مندرج در این آیین نامه را به دقت مطالعه نموده و سپس اقدان به ثبت نام فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده از ادامه حضور در دوره (بدون استرداد شهریه) محروم خواهد شد.

ضوایط اخلاقی و انضباطی:
رعایت تمامی قوانین و مقررات  تعیین شده توسط استاد در طول برگزاری دوره ها الزامی می باشد.
جهت جلوگیری از تاخیر بدلیل مشکلات اینترنتی خواهشمند است 15 دقیقه پیش از شروع کلاس نسبت به ورود آنلاین اقدام فرمایید.
 
غیبت:
شرکت کننده حق غیبت نا 4/1 کل ساعات دوره را دارد. در غیر اینصورت اجازه حضور در جلسه آزمون آنلاین را نخواهند داشت.
ورود به کلاس حداکثر تا 15 دقیقه پس از شروع کلاس مقدور می باشد و تاخیر در ورود به منزلهی غیبت می باشد.
عدم حضور در زمان تعیین شده آزمون آنلاین به منزله ی غیبت می باشد و به هیچ عنوانفابل تمدید نمی باشد.
در صورت عدم حضور در آزمون آنلاین و غیبت بیش از حد تعیین شده گواهینامه ی دوره به شرکت کننده اعطا نخواهد شد.
 
استرداد:
اگر اعلام انصراف تا 3 روز قبل از شروع دوره باشد استرداد شهریه معتدل 100% خواهد بود.
اگر اعلام انصراف قبل از شروع دوره و کمتر از 3 روز مانده به کلاس باشد 25% از مبلغ شهریه پرداختی کسر خواهد شد.
اگر اعلام انصراف بعد از شروع دوره باشد هیچ گونه شهریه ای مسترد نخواهد شد.
لازم به ذکر است فرآیند استرداد فقط با صدور چک، در وجه ثبت نام کننده و یا شرکت مربوط امکان پذیر خواهد بود.
 
گواهینامه:
گواهینامه بعد از پایان موفقیت آمیز دوره ( کسب حداقل نمره 60 از 100 در آزمون) و تسویه حساب کامل صادر خواهد شد.