دورۀ زبان تخصصی برای پزشکان     English for Physicians
با جدی شدن موضوع توریسم سلامت، لازم است پزشکانی که در مراکز درمانی بین المللی فعال هستند علاوه بر تامین نیازهای مطالعاتی خود با اصطلاحات و واژکان رایج در تعامل با بیماران و دیگر همکاران در کادر پزشکی آشنا باشند. این دوره با تمرکز بر نیازهای حرفه ای و آکادمیک پزشکان و تمرین مهارت های چهار گانه زبان انگلیسی در موضوعات مربوط به پزشکی امکان ارتقای سطح زبان انگلیسی عمومی و تخصصی پزشکان را به صورت همزمان فراهم می آورد.

فهرستی از سرفصل های ارایه شده در این دوره عبارتند از:

    مشاغل مختلف در حرفه پزشکی
    علائم و نشانه بیماری ها (Signs & Symptoms)
    گرفتن شرح حال از بیماران
    معاینه بیماران
    نگارش نامه برای ارجاع بیماران (Referral Letter)
    توضیح نحوه استفاده دارو ها به بیماران
    دادن خبر بد به بیماران
    آماده شدن برای اتاق عمل
    کنترل استرس در بیماران و همراهان

دوره مشابهی نیز مخصوص پرستاران با عنوان English for Nursing   توسط آکادمی زبان  به مراکز درمانی و بیمارستان  ها ارائه می گردد.

 

 

عنوان دوره  تعداد ترم

دورۀ زبان تخصصی برای پزشکان  (English for Medicine)

4 ترم

(160 ساعت)