-    انگلیسی در سفر   (English for Travel)این دوره مبتنی بر مکالمات ضروری سفر است و به عبارتی تاکید دارد بر آموزش سریع مهمترین و کاربردی ترین  مکالمات روزمره که یک مسافر در سفر با آنها روبرو می شود. هریک  از دروس در مورد یکی از جنبه‌های سفر بطور مثال برنامه ریزی سفر، در هتل، سفارش غذا، کرایه ماشین، دکتر رفتن، خرید و ... بوده و در آن به جنبه‌های معاشرتی زبان، آموزش ساختار‌های لازم برای پرسیدن سوالات مختلف و پاسخ دادن به سوالات دیگران و همینطور آموزش لغات مورد نیاز در سفر توجه خاصی شده است.

عنوان دوره تعداد ترم

انگلیسی در سفر

(English for Travel)

 1 ترم (20 ساعت)