دوره MBA

سازمان مدیریت صنعتی با تجربه برگزاری چندین دوره عالی آموزش مدیریت در سطوح مختلف برای مدیران برتر در سطح کشور و استان می باشد ، در ادامه نظرات برخی از این مدیران پس از شرکت در دوره های آموزش سازمان را مشاهده می نمایید.


ژاله بهمني/ مديرعامل هتل پارس ائل گلي تبريز:

خدمات سازمان مديريت صنعتي تحول فكري مديران را به دنبال دارد به گونه اي كه در نگرش مديريتي فرد فارغ التحصيل بعد از گذراندن دوره هاي عالي مديريت اجرايي به صورت كامل تغيير ايجاد مي شود، مانند درختي كه به دنبال خورشيد تغيير جهت دهد.


مسعود اصلان آبادی/ مدیر شعب بانک ملت استان زنجان:

توسعه علمی و صنعتی کشور و دست یافتن به آرزوهای بزرگ ملی نیازمند استفاده از علم روز و کاربردی بوده و در این راه اهمیت سازمان هایی نظیر سازمان مدیریت صنعتی که آموزش و توسعه این سهم را عهده دار می باشند، بیش از پیش آشکار می گردد.


روزبه عرفان / مديرعامل مهندسي مشاور شيب راه:

سازمان مديريت صنعتي به ما آموخت مديريت ، ساختن آينده است نه پيش بيني آن.


نورالدین پور موسی قلی/ معاون گردشکری و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشکری

وجه تمایز سازمان مدیریت صنعتی نگرش خلاق آن است بدین معنا که اصول و روش های مدیریت را از قالب کلیشه ای همیشگی خارج می کند. می آموزد که همه ما در هر زمینه ای که فعال باشیم می توانیم بالاتر برویم. با آموزش های سازمان مدیریت صنعتی می توانیم افق دید خود را وسعت بخشیم و خود را از ماندن در وضعیت صرفاً خوب برهانیم و به عالی برسیم.


احمد اسدی افشرد/ سرپرست شمال غرب بانک شهر

دوره عالی مدیریت اجرایی کانالی موثر و مطمئن برای آشنایی با شیوه های نوین مدیریت است.


وحيد رهنمايان/ مديرعامل شركت والاگستران آذر:

شركت در دوره عالي مديريت اجرايي تحولي عميق در زندگي من بوجود آورد.


فرهاد نیک نفس/ مدیر عامل شرکت همکاران سیستم

دوره مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی فرصتی ایت برای اشخاص باتجربه که به طور آگاهانه قصد دارند توانایی خود را برای شکل دهی ایده هایشان بالا ببرند
    


كاظم مكرم/ مديرعامل شركت توسعه انبوه سازي پاسارگاد:

سازمان مديريت صنعتي تجربه ما را با علم درآميخت و كارايي ،اثزبخشي كارها و تصميمات ما را مضاعف نمود.
    

سید احمد شکوری بیلان کوهی/ معاون اداری- بازاریابی بیمه نوین سرپرستی شمال غرب:

سازمان مدیریت صنعتی مکانی ارزشمند به جهت تغییر در نگرش و باورهای ما بود.
    

اسماعيل ناطقي/ معاون رئيس مجتمع پتروشيمي تبريز:

دوره در سطح كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دريچه اي ديگر به روي من باز كرد تا بتوانم رخدادها و مسائل مربوط به سازمان خودم در مقياس كوچك تر و جامعه در مقياس بزرگ تر را جامع و در ابعاد وسيع تر از قبل ببينم و تحليل كنم و ذهن من اين امكان را يفت كه از زاويه اي متفاوت از رشته تخصصي خودم (مهندسي) محيط را نگاه كنم.