واحد مطالعات و تحقیقات دفتر مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان، به صورت حرفه ای و تخصصی در جهت توسعه ظرفیت مدیریت استان آذربایجان شرقی و منطقه گام برمی دارد. این واحد علاوه بر مسائل و مشکلات شناخته شده و جاری، به نیاز های نهفته و مشکلات پیش روی مدیران و رهبران سازمان ها هم می پردازد و در راه مطالعه و بررسی آنها گام بر می دارد تا برای این مشکلات پنهان نیز راه حل ارائه دهد. این واحد با بررسی ظرفیت ها و تنگناهای توسعه اقتصادی- اجتماعی استان، منطقه وکشور، مدیران و سیاست گذاران را در ایفای مسئولیت های خود یاری می رساند و دانش نظری و عملی مورد نیاز رهبران سازمانی را پیشاپیش توسعه می دهد. رقابتی شدن بازارها، تغییر در نیازها و علایق مشتریان، پیشرفت فناوری و تاثیر آن بر تولید کالا و خدمات، فرآیند جهانی شدن و تحولات محیط کسب و کار بین المللی، ضرورت مطالعه و پژوهش را پیش از آغاز هرگونه فعالیت صنعتی و تجاری برای شرکت ها و موسسات ایرانی آشکار نموده است.از سوی دیگر، فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی، زمینه ارتقای کیفی سایر خدمات و فعالیت های سازمان را نیز فراهم می آورد؛ در این رویکرد، سازمان با بهره گیری از نتایج تحقیقات کتابخانه ای و میدانی خود، در حوزه آموزش اقدام به تهیه و تدوین محتوای بومی و برنامه های مناسب آموزشی نموده و خدمات مشاوره ای خود را نیز یز پایه نیازهای واقعی کسب و کار عرضه می کند.این واحد توان آن را دارد که علاوه برحوزه نمایندگی خود در داخل کشور، در سطح کشورهای همجوار منطقه  نیز به طور مستقل و یا با همکاری سایر اعضاء شبکه و یا سازمان ها و شرکت های بین المللی به فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی بپردازد.خدمات پژوهشی این واحد در دو سطح خرد و کلان (مطالعاتی که به حوزه یک یا چند وزارتخانه و یا به چند سازمان مربوط است) انجام می شود