حمیده علیزاد اشرفی
پست سازمانی : عضو هیئت مدیره و مدیراجرایی
واحد سازمانی  : مدیریت
شماره تلفن محل کار : 33308155 -041  (داخلی : 101)
شماره فکس : 33325276-041
آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


جواد جهانگیر
پست سازمانی : معاون اجرایی ومدیرکل آموزش های تخصصی
واحد سازمانی  :
شماره تلفن محل کار : 33333600-33379954   (داخلی : 300)
شماره فکس : 33325276-041
آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 


احدعابدینی بیرنگ
پست سازمانی :  عضو هیئت مدیره ومعاون آموزش
واحد سازمانی  : آموزش بلند مدت
شماره تلفن محل کار : 04133301581   (داخلی : 342)
شماره فکس : 04133325276
آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


محمد حسن خیر آور
پست سازمانی :  عضو هیئت مدیره
واحد سازمانی  : -
شماره تلفن محل کار : 04133301581
شماره فکس : 04133325276
آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 

 
دکتر محمد باقر بهشتی
پست سازمانی :  مدیرعلمی دوره های  DBA
واحد سازمانی  :  آموزش
شماره تلفن محل کار : 04133301581
شماره فکس : 04133325276
آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


دکتر مجید باقرزاده
پست سازمانی :  مدیرعلمی دوره های  MBA                               
واحد سازمانی  :  آموزش    
شماره تلفن محل کار : 04133301581
شماره فکس : 04133325276
آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


  
    محمد علی  ساجدی
    پست سازمانی : دستیار هیئت مدیره  و مدیر برنامه ریزی و پایش سازمان
   واحد سازمانی :
   شماره تلفن محل کار :  04133308155  (داخلی 105)
   شماره فاکس : 04133325276
  آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 


   
    احمد اکبری دیباور
    پست سازمانی : مدیر روابط عمومی  و توسعه خدمات سازمان
    واحد سازمانی  :  روابط عمومی
    شماره تلفن محل کار :  04133308155  (داخلی 703)
    شماره فاکس : 04133325276
    آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
الناز اشرفی
پست سازمانی :  مدیر انتشارات            
واحد سازمانی  :  روابط عمومی وتوسعه خدمات                    
شماره تلفن محل کار : 04133301581 (داخلی : 314)
شماره فکس : 04133325276
آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 بهنام علیزاده اشرفی
پست سازمانی :  مشاور IT  و مدیرانفورماتیک                                          
واحد سازمانی  :  انفورماتیک  و    IT  
شماره تلفن محل کار : 04133301581 (داخلی : 991)
شماره فکس : 04133325276
آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


عاطفه خالقی
پست سازمانی :  رئیس مرکزسمینارها ومراسمات
واحد سازمانی  :  دفتر دوره های تخصصی  
شماره تلفن محل کار : 33333600-33379954   (داخلی : 306)
شماره فکس : 04133325276
آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 

الهام دشتی
پست سازمانی :  رئیس مرکزآموزش های فناوری اطلاعات و ارتباطات    
واحد سازمانی  :  دفتر دوره های تخصصی  
شماره تلفن محل کار : 33333600-33379954    (داخلی : 302)
شماره فکس : 33325276-041
آدرس پست الکترونیکی :   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
الهام عظیم پورشیشوان
پست سازمانی : سرپرست آموزشهای بلند مدت
واحد سازمانی : آموزشهای بلند مدت
شماره تلفن محل کار : 04133301581 داخلی (344)
شماره فکس : 04133325276
آدرس پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید