دوره MBA

دورهMaster of Business Administration) MBA)  توسط مرکز آموزش MBA سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان  از سال 1377 با توجه به شناسایی نیاز  مدیران بخش های مختلف اجرایی مراکز اقتصادی در زمینه آموزش های نوین مدیریتی با استفاده از دانش روز مدیریت و بهره مندی از تجارب کشور های پیشرفته در این زمینه و  با بررسی شرایط بومی و منطقه ای ارائه میگردد.

مرکز آموزش MBA  سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان در طول بیش از پانزده سال فعالیت آموزشی موفق به آموزش بیش از 700 نفر از مدیران ارشد سازمان های مختلف در سطح کشور و استان شده است.
لازم بذکر است سابقه اجرای دوره های عالی مدیریت MBA در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین برگزار کننده دوره های حرفه ای مدیریت و دوره های تربیت مدیر در کشور به دهه 40 بازمی گردد. برنامه های مختلفی درسطح کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان که ویژه مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی، سازمان ها و کسب و کارهای مختلف طراحی شده است.  که با مراجعه به بخش گرایش های دوره MBA میتوانید با این دوره ها آشنا شوید.

برای دریافت دفترچه معرفی دوره های MBA سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان کلیک نمایید.

اغلب مخاطبان دوره MBA افرادی هستند که در زمینه کسب وکار و مدیریت بخش های مختلف مشغول فعالیت اند و در پی پیشرفت در زمینه کاری خود، یا راه اندازی یک کسب و کار جدید یا کسب مهارت های تکنیکی و دانش مرتبط با کسب و کار خود هستند. چالش هایی که ورود به قرن 21 ام پیش روی می نهد، در عین حال باعث می شود تا ارتقاء مهارت ها و توانمندی ها برای پاسخگویی به تقاضای شرکت ها، مشتریان و محیطی که مدیران در آن فعالیت می نمایند،اهمیت فزاینده ای پیدا کند.