دوره MBA

مرکز آموزش MBA

مرکز آموزش MBA سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان فعالیت خود را از سال 1377 و  با هدف ارائه آموزش های کاربردی مدیریت MBA و تربیت مدیران کارآمد برای بخش های مختلف اجرایی بنگاه های اقتصادی به منظور بهره گیری ایشان از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و استفاده از تجارب کشورهای صنعتی و  فراهم آوردن شرایط لازم برای راهبری و مدیریت موثرتر بنگاه ها،  با در نظر گرفتن شرایط بومی، فعالیت خود را آغاز کرد.
این مرکز در طول بیش از پانزده سال فعالیت آموزشی خود  توانسته است بیش از 700 نفر از مدیران ارشد سازمان ها را آموزش دهد. البته سابقه اجرای دوره های عالی مدیریت در سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین برگزار کننده دوره های حرفه ای مدیریت و دوره های پرورش مدیردر کشور به دهه 40 بازمی گردد.
هم اکنون سازمان مدیریت صنعتی دوره MBA  را با استفاده از امکانات پیشرفته آموزشی و اساتید مجرب در بالاترین سطح با ارائه  گرایش های  مختلف دوره MBA  برگزار می نماید.