دوره MBA

دوره MBA ارزش آن را دارد که کارفرمایان و شرکت ها به منظور پرورش رهبران و مدیران پیشروی آینده در چنین دوره هایی سرمایه گذاری نمایند؟ در پاسخ می توان گفت که مدیران ناکارآمد هزینه بیشتری بر سازمان تحمیل می کنند تا سرمایه گذاری که یکبار برای همیشه و برای آموزش هایی مانند دوره های MBA صرف می گردد.

با این وجود برای پاسخ به این سوال باید دقت بیشتری به خرج داد و مثلاً این مورد را به دقت مورد ارزیابی قرار داد که ارزشی که حضور در دوره MBA برای شرکت اضافه می نماید،چیست؟
واقعیت این است که شرکت ها در دنیایی مشغول فعالیت هستند که دائماً در حال تغییر است، سرعت تحولات در آن بسیار بالاست، فضای آن بسیار رقابتی است و ارتباطات در آن جهانی است.حال پرسش اینجاست که پاسخ بنگاه ها و شرکت ها به چنین فضایی چگونه باید باشد؟ محققان می گویند که اولین گام فعالیت در این فضا، دستیابی به یک درک درست از دنیای آشفته و پیچیده امروزی است. با فهم اقتصاد و اینکه کسب و کار چگونه می توان به کار تولید محصولاتی بیاید که در نهایت منایع کشور را توسعه دهد. داشتن درک صحیح ار مفاهیم اقتصادی مانند تورم، قیمت مصرف کننده، اقتصاد مدیریت نگرش و بینشی به دست می دهد که مدیران آتی را; در اتخاذ تصمیات مدیریتی و سازمانی یاری می دهد.
مدیری که تجربه حضور در دوره MBA را دارد، می تواند در راستای سیاست های اقتصادی دولت، مدیریت مالی بنگاه را مورد نظارت قرار دهد و همچنین با درک حساب های شرکت، می تواند عملکرد کسب و کار خود را ارزیابی نماید. از طرفی دید جامعی که فراگیران دوره MBA به دست می آورند، باعث می شود تا بهره وری به مثابه وروردی تلقی شود که کلیه نقش آفرینان در بنگاه
بایستی به آن پایبند باشند.دوره های MBA همچنین مدیران را به ابزارهای تحلیلی تجهیز می نماید که با استفاده از آن ابزارها،سودآوری شرکت به عنوان مثال با شاخص هایی همچون بازگشت سرمایه را مورد ارزیابی قرار دهند و به آنان دیدی استراتژیک می دهد.

تا اینجا آشکار است که مدیرانی که دوره ارتباط MBA گذرانده اند، فشار اقتصادی بر روی شرکت را درک می کنند وعملکرد آنان تنگاتنگی با وضعیت مالی بنگاه دارد.چنین مدیرانی، همچنین قادر به درک این موضوع می باشند که برای سودآوری شرکت،موقعیت کنونی مالی شرکت تا چه حدی با استراتژی آن هماهنگ است. گام منطقی بعدی برای یک مدیر دانش آموخته  دوره MBA آگاهی یافتن ازنحوه شناسایی، پیش بینی و تحقق نیازهای مشتریان است. نتیجه این خواهد بود که شرکت قادر به نشان دادن سود وعایدهای واقعی خود خواهد بود. تمام موارد مذکور در نهایت، یک هدف را پی می گیرد و آن این است که در محیط کنونی کسب و کار، رقابت بایستی چگونه باشد؟

همچنین شرکت در دوره،باعث می شود تا شرکت برای افزودن ارزشی به بنگاه در پی ایجاد روابط برد-برد با مشتریان و دیگرذینفعان MBA  باشد.