راهنمای عضویت در کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی

پس از ورود به سایت و کلیک روی گزینه درخواست عضویت فرم عضویت را به صورت کامل پر نمایید تا درخواست شما در اسرع وقت توسط مدیر سیستم بررسی شود سپس شماره عضویت را حضورا یا تلفنی از مسئول کتابخانه جویا شوید