چشم انداز :
 
سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی، با تکیه بر پیشینه پرافتخار و اصول معنوی خود، تلاش دارد تا در زمره سه مجموعه برتر و تاثیر گذار کشور در زمینه آموزش، تحقیق و انتشارات مدیریت قرار گیرد.
 
ماموریت :
 
کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور و تحول و بهسازی سازمان ها
 
اهداف :
 
کمک به سازمان های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم ها و روش های مدیریت
افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه های مناسب آموزشی
کمک به مدیران و سیاست گذاران در پیداکردن کمبودها و تنگناهای اجرایی طرح ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله های مدیریت
ارتقاء سطح دانش مدیریت، اقتصاد، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه های مرتبط با آن