دوره های تجارت و بازرگانی

1- عناوین دوره مدیریت خرید و سفارشات خارجی
2.عناوین دوره امور گمرکی-  مقدماتی
3.عناوین دوره امور گمرکی-  پیشرفته
4- عناوین دوره تجارت الکترونیکی 
1-4- تجارت الکترونیکی Electronic Commerce:  
2-4- پرداخت الکترونیکی Electronic Payment:
5- فرهنگ سازی در مشتری مداری
جهت مشاهده سرفصل و اطلاعات کامل اینجارا کلیک کنید