کاردانی حرفه ای کاردانی فنی کارشناسی
بازرگانی امورگمرکی شبکه های کامپیوتری مدیریت بورس
حسابداری حسابرسی فناوری اطلاعات اینترنت و شبکه های کامپیوتری مدیریت تبلیغات تجاری
حسابداری دولتی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک مدیریت گردشگری
حسابداری صنعتی مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری مدیریت بیمه مدیریت بیمه اموال
حسابداری حسابداری مالیاتی نرم افزار برنامه سازی کامپیوتر مدیریت بیمه بیمه اشخاص
حسابداری مالی   حسابداری مالی
مدیریت اموراداری   حسابداری حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
روابط عمومی   مدیریت بیمه -
مدیریت کسب وکار   حسابداری دولتی
اموربورس   روابط عمومی- رفتار اجتماعی و افکارسنجی
    روابط عمومی اموررسانه
 
ثبت نام تکمیل ظرفیت مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مرکز سازمان مدیریت صنعتی تبریز برای نیمسال مهر و بهمن ماه 1395 آغاز شد
- مشاوره و ثبت نام رایگان
- تقسیط شهریه و اعطای تسهیلات در طول تحصیل
شماره تماس : 33333600

مدارک ثبت نام برای مقطع کاردانی       

1-کپی شناسنامه تمامی صفحات     
2- کپی کارت ملی (پشت و رو )                                        
3- کپی مدرک دیپلم                                                          
4- ریز نمرات سه ساله دبیرستان                                         

مدارک ثبت نام برای مقطع کارشناسی
 

1- کپی شناسنامه تمامی صفحات
2- کپی کارت ملی (پشت و رو )
3- کپی مدرک کاردانی
4- ریز نمرات مقطع کاردانی