قابل توجه علاقمندان  و ثبت نام کنندگان گرامی :

سمینار آموزشی استراتژیهای مذاکره و زبان بدن   و   کارگاه تخصصی پاشنه آشیل مدیران   
  در روز دوشنبه مورخ 29 آذر اجرا خواهد شد.

با تشکر
مرکز تخصصی سمینارها و مراسمات