سخنران: مهندس حسین ظهوریان

·         مهندس صنایع وفارغ التحصیل از (NQI) کانادا
·        مدرسMBA دانشگاه شهید بهشتی
·         مشاورارشد سازمان مدیریت صنعتی
 
محتوای دوره :
·        مقصود از توان اجرایی و مهندسی آن چیست؟
·        چگونه از شاخص توان اجرایی حال حاضر خود، باخبر شوید؟
·        چگونه توان اجرایی سازمان، تیم های کاری و افراد را افزایش دهید؟
·         بررسی موردی توان اجرایی چند سازمان ایرانی و دستاورد حاصل از بهبود آن.
 
 
زمان برگزاری: روز چهارشنبه مورخ  29/10/1395- ساعت 14-8
 
هزینه ثبت نام:1.300.000 ریال (شامل گواهینامه دوزبانه، اسلایدهای آموزشی، پذیرایی میان وعده و ...)
شماره حساب: جاری 14/9717 نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز بنام سازمان مدیریت صنعتی تام آذربایجان
شماره کارت5690-4563-1011-5892 نزد بانک سپه بنام شرکت مدیریت صنعتی تام آذربایجان
شماره تماس: 58-33379954 - 041
شماره فاکس 33379959-041
                                                                     با ما همراه باشید

http://telegram.me/imiazar