سخنران: دکتر جعفر محمدی فراز

·         دکتری مدیریت گرایش تحول استراتژیک

·        25 سال سابقه تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

·        مشاور سازمان ها و شرکت هایی نظیر ایران خودرو، ساپکو، کشتی سازی فرا ساحل ایران- مجموعه های پرسی و ...

 

سرفصل سخنرانی:

 

1-    تاریخچه EQ

2-    ابعاد پنج گانه EQ

3-    ارتباط EQ با سایر هوشها

4-    نقش EQ در تحول فردی و سازمانی

5-    نحوه سنجش EQ

6-    راههای توسعه EQ

 

زمان برگزاری: روز پنج شنبه مورخ  23/10/1395- ساعت 14-8

 

هزینه ثبت نام: 1.300.000 ریال (شامل گواهینامه دوزبانه، اسلایدهای آموزشی، پذیرایی میان وعده و ...)

شماره حساب: جاری 14/9717 نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز بنام سازمان مدیریت صنعتی تام آذربایجان

شماره کارت 5690-4563-1011-5892 نزد بانک سپه بنام شرکت مدیریت صنعتی تام آذربایجان

شماره تماس: 58-33379954 - 041

شماره فاکس 33379959-041