سومین سمینار کاربردی

تامین مالی پروژه ای وزیرساختی استان مبتنی برروش مشارکت عمومی وخصوصی(PPP)

(بامطالعه موردی کشورکره جنوبی)
سخنران: دکتر پیمان مولوی
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و تامین مالی یورواینوست انگلستان
مشاور تامین مالی و سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی
عضو هینت مدیره شرکت الیت
 
مخاطبان سمینار:
مدیران و مسئولین کلیه سازمان ها و ادارات دولتی
مدیران عامل و کارشناسان ارشد شرکت های دولتی و خصوصی
مدیران پروژه ها و کارشناسان مالی و اعتباری 
فعالین بخش خصوصی و بین المللی
علاقمندان به حوزه های تامین مالی و سرمایه گذاری
 
رویکردها و محورهای سمینار:
-      انواع قراردادهاومختصری ازتاریخ چهآن
-      قراردادهای سه عاملیDBB وقراردادهای طرح وساخت(DB) ،قراردادهای پیمانکاری مدیریت(CM) ،مجموعه
قرادادهایBOT وتصمیم گیریهای یکپارچه
-      PPP    چیست ؟
-       نحوه انجام PPPدر کشورهای دنیا
-      منافع ایجاد پلتفرم PPP-v     فرآیندهای شراکت موفقیت آمیز
-      استراتژی های مشارکت دولتی و خصوصی
-      نقش طرفین در PPP
-      ریسک در پروژه های PPP ومدیریت ریسک
-       مطالعه موردی نیروگاه جنوب
-      مطالعه موردی پروژه های PPPدر کشور کره جنوبی یا تشریح مدل و نتایج و پروژه هایی که با این ساختار ایجاد شده اند
 
زمان برگزاری: روز پنج شنبه مورخ  21/02/1396
 
هزینه ثبت نام:1.500.000 ریال (شامل گواهینامه دوزبانه، اسلایدهایآموزشی، پذیرایی میان وعده و ...)
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33333600 سرکار خانم خالقی تماس حاصل فرمایید.
 

http://telegram.me/imiazar