نوزدهمین همایش
عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی

:loudspeakeثبت نام از علاقمندان در مرکز سمینارها و مراسمات سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی با 5 % تخفیف انجام خواهد شد.


:phone:شماره تلفن دبیرخانه همایش
در آذربایجان شرقی:
041-33297646
041-33333600
(سرکار خانم خالقی)

http://telegram.me/imiazar