شروع دوره آموزشی نمایندگی بیمه
با مجوز  و تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
شروع دوره : اوایل بهمن ماه

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33379956 داخلی 304 سرکار خانم ریحانی تماس حاصل فرمایید.