دوره آموزشی استاندارد
PMBOK
ویرایش ششم (جدید) انجمن مدیریت پروژه آمریکا

مدرس: ابوالفضل جعفری اصل

 
 • هدف از دوره:
آموزش گروه فرآیندها، حوزه‌های دانش و فرآیندهای مدیریت پروژه بر مبنای ویرایش جدید راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK6th Edition)
توجه:
 • این دوره برای افرادی که می‌خواهند در آزمون مدیریت پروژه حرفه‌ای انجمن مدیریت پروژه آمریکا و  آزمون‌های IPMA(سطوح C,DوE) شرکت نمایند توصیه می‌شود.
 • این دوره برای افرادی که قصد شرکت در آزمون PMBOKسازمان فنی و حرفه‌ای را دراند توصیه می‌شود.
 
 • مشخصات مدرس:
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل جعفری اصل
 • سوابق علمی، شغلی و افتخارات مدرس در ارتباط با دوره:
 • دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه‌ای(PMP) از انجمن مدیریت پروژه آمریکا
 • دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه‌ای (IPMA-D)  از انجمن مدیریت پروژه جهانی
 • کسب رتبه سوم آزمون مدیریت پروژه حرفه‌ای انجمن مدیریت پروژه جهانی و دریافت تندیس از ریاست محترم انجمن مدیریت پروژه ایران در هفتمین جشنواره مدیریت پروژه ایران
 • عضو فعال انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
 • عضو فعال انجمن مدیریت پروژه جهانی (IPMA)
 • عضو فعال انجمن مدیریت پروژه ایران  
 • ارائه مشاوره به داوطلبان اخذ مدارک حرفه‌ای مدیریت پروژه
 • دارای مدرککارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 • تربیت بالغ بر 60 نفر در حوزه‌های تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت پروژه
 • بیش از 5 سال تجربه حرفه‌ای در حوزه مدیریت پروژه (ارائه مشاوره و حضور در اجرای ابر پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های بهبود در صنایع تولیدی)
 • مسئول سیستم‌ها و روش‌ها، مسئول مدیریت دانش فنی و مسئول برنامه ریزی راهبردی در طراحی، ساخت و تامین (EPC) دو ابر پروژه ملی در منطقه شمالغرب کشور
 
رئوس مطالب و مباحث مطروحه در دوره:
مقدمه (مفاهیم کلیدی)
 1. مدیریت یکپارچگی پروژه
 2. مدیریت محدوده پروژه
 3. مدیریت زمانبندی پروژه
 4. مدیریت هزینه پروژه
 5. مدیریت کیفیت پروژه
 6. مدیریت منابع پروژه
 7. مدیریت ارتباطات پروژه
 8. مدیریت ریسک پروژه
 9. مدیریت تدارکات پروژه
 10. مدیریت ذینفعان پروژه  
 
تعداد ساعات دوره :  
64 ساعت = 48 ساعت آموزش + 16 ساعت کارگاه عملی به همراه تکمیل کتابچه فرم‌های  PMBOK

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33379955-8   داخلی 305 یا 301 (سرکار خانم دشتی)تماس حاصل فرمایید