دوره MBA

دارا بودن مدرك كارشناسی در یكی از رشته های علوم، علوم انسانی و فنی مهندسی از دانشگاه ها و موسسلت آموزشی معتبر كشور
دارا بودن حداقل سه سال سابقه كار
پذیرفته شدن در مصاحبه اختصاصی
مدارك دوره ها
به فارغ التحصیلان مطابق شرایط سازمان مدیریت صنعتی، گواهینامه تحصیلی اعطاء خواهد شد.

نحوه ثبت نام

تكمیل فرم ثبت نام ( صفحه آخر) و تحویل یا ارسال آن به همراه مدارك لازم به شرح ذیل: فیش بانكی (واریز) هزینه حضور در مصاحبه به حساب تعیین شده در فراخوان ثبت نام
كپی مدرك تحصیلی كارشناسی
دو قطغه عكس 3*4
كپی صفحات شناسنامه
كپی كارت ملی (پشت و رو)
شرح سوابق كاری

مصاحبه ورودی

منظور از ارزیابی آمادگی داوطلب جهت تحصیل در دوره مربوطه می باشد. در این مصاحبه توانایی فكری از قبیل استدلال منطقی، تفكر انتقادی، تحلیل شواهد(قضاوت) قدرت بیان و استدلال داوطلب مورد سنجش قرار می گیرد. ارزیابی داوطلب در مورد مسائل روز ( علمی و عملی) رشته مربوطه در موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی و ارزیابی اطلاعات داوطلب در مورد موضوعات مطروحه در رسانه های گروهی خصوصا مجلات حرفه ای مدیریت و رشته مربوطه نیز از اهداف این مصاحبه می باشد.

شهریه دوره ها

شهریه دوره ها در آغاز ثبت نام هر نیمسال تحصیلی توسط سازمان مدیریت صنعتی اعلام می گردد. شایان ذكر است دریافت وام شهریه در شروع دوره و بازپرداخت آن در اقساط 30 ماهه با رعایت ضوابط بانكهای طرف همكاری سازمان برای تعداد محدودی از دانشجویان میسر می باشد.

زمان انجام مصاحبه

تاریخ مصاحبه برای دوره های در شرف آغاز در مهرماه و بهمن ماه هر سال در هنگام ثبت نام اعلام می گردد.