دوره MBA

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA

کپی شناسنامه، یک سری
کپی کارت ملی، یک سری
کپی مدرک کارشناسی ارشد
دو قطعه عکس 3*4
واریز مبلغ 880000 ریال به حساب شماره 971707 بانک سپه
شعبه 29 بهمن تبریز، به نام سازمان مدیریت صنعتی تبریز برای دریافت فرم ثبت نام بروی لینک زیر کلیک نمایید.
دریافت فرم ثبت نام در دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA