دوره MBAبر اساس بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مدارک دوره های  MBA و DBA  سازمان مدیریت صنعتی به منظور جذب و به کار گیری  در بنگاه های صنعتی ، معدنی و تجاری کشور به ترنیب در سطح کارشناسی ارشد و در سطح دکتری ارزیابی می گردد.
* مطابق آیین نامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، هر سال دوره  آموزشی بلند مدت سازمان مدیریت صنعتی (شامل دوره های  DBA  و  MBA ) در طرح طبقه بندی مشاغل معادل یک و نیم سال تجربه محسوب می گردد.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA

کپی شناسنامه، یک سری
کپی کارت ملی، یک سری
کپی مدرک کارشناسی ارشد
دو قطعه عکس 3*4
واریز مبلغ 880000 ریال به حساب شماره 971707 بانک سپه
شعبه 29 بهمن تبریز، به نام سازمان مدیریت صنعتی تبریز برای دریافت فرم ثبت نام بروی لینک زیر کلیک نمایید.
دریافت فرم ثبت نام در دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA