این دوره ها با تمرکز بر فضای مدیریت و بازرگانی ، علاقه مندان را قادر می سازد تا مهارت های زبانی خود را درزمینۀ مباحث مدیریتی تقویت نموده و آمادگی لازم برای برقراری ارتباط با همتایان ، مشتریان و شرکای خارجی را کسب نمایند. فعالان در زمینه های بازاریابی ، فروش ، منابع انسانی و حسابداری علاوه بر آشنایی با اصطلاحات و واژگان تخصصی رشتۀ خود به زبان انگلیسی بر مهارت هایی چون مصاحبه ، گزارش نویسی و ... مسلط شده و آمادۀ ورود به عرصۀ جهانی خواهند شد.

1.بازاریابی و تبلیغ (Marketing & Advertising)   
2.مشتری مداری (Customer Care)   
3.منابع انسانی (Human Resources)   
4.خرید و فروش (Sales & Purchasing)   
5.رفتار سازمانی     (Organizational Behavior)   
6.مکاتبات تجاری (Business Correspondence)  
7.تجارت الکترونیک (e-Commerce)   
8.حسابداری (Accounting)   
9.امور مالی (Finance)