کلاس های بحث و گفتگو با حضور اساتید انگلیسی زبان و یا اساتید تحصیل کرده در کشورهای انگلیسی زبان. با حضور در این کلاس ها فرصتی پیدا خواهید کرد تا در قالب موضوعی خاص به گفت و گو با سایرین  پرداخته و بدین شکل مهارت های شنیداری و گفتاری خود را تقویت نمایید.
 

عنوان دوره تعداد ترم

کلاس های بحث و گفتگو

(Talking Time)

 

1ترم

(40 ساعت)