کلاس های بحث و گفتگو با حضور اساتید انگلیسی زبان و یا اساتید تحصیل کرده در کشورهای انگلیسی زبان. با حضور در این کلاس ها فرصتی پیدا خواهید کرد تا در قالب موضوعی خاص به گفت و گو با سایرین  پرداخته و بدین شکل مهارت های شنیداری و گفتاری خود را تقویت نمایید.
در کلاسهای گفت و گوی تخصصی نیز امکان بررسی موضوعات گفتاری آزمون های بین المللی وجود دارد که از این طریق به زبان آموز این شانس  داده می شود  تا نه تنها مهارت گفتاری فرد را برای آزمون بالا ببرد بلکه اعتماد به نفس کافی را نیز بدست آورد.
 

عنوان دوره تعداد ترم

کلاس های بحث و گفتگو

(Talking Time)

 

1ترم

(20ساعت)